česká verze slovenská verze

Zásady ochrany osobních údajů

1. Fyzická osoba Radek Sedlák podnikající dle živnostenského zákona se sídlem Brod nad Tichou 39, PSČ 34815, IČ: 65568451, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dříve i dále jen „Nařízení“):

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, dodací a fakturační adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a vyřízení vaší objednávky. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Kopie řidičského oprávnění a občanského průkazu je nutné evidovat z důvodu kontrol státních úřadů v ČR nebo zahraničí v případě kontroly nebo nehody zapůjčeného vozu. Dále osobní údaje budou fyzickou osobou Radkem Sedlákem zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zaslání obchodního sdělení.

3. Souhlas pro zpracování osobních údajů udělujete na dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:

5. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu na info@nejlevnejsiramy.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

7. Reklamační podmínky:

Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího,

a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 6 měsíců.

Prodávájící je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradnám plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým

způsobem nejpozději do 3 měsíců od obdržení reklamace.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající

předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží

od prodávajícího.

V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží,náklady na dopravu reklamovaného

zboží k prodávajícímu nese kupující.

Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující

je povinen dodržet lhůtu splatnisti.

Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

Jedná se o zakázkovou výrobu ochranných rámů s homologací.

Odbornou montáž musí provádět naše firma viz. Rozhodnutí Ministerstva Dopravy nebo námi určené montážní středisko.